GDPR nástroje

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

V programu SendMails je možné v hlavním nastavení programu na záložce GDPR zapnout speciální funkce, které usnadní plnění tohoto evropského nařízení.

Po zapnutí těchto funkcí budou v programu zobrazené další sloupce v seznamech příjemců, které umožní ke každému záznamu zadat

  • důvod zpracování
  • datum přihlášení (datum, kdy byl záznamu nastaven/změněn důvod zpracování)
  • datum ukončení (datum do kdy můžete konkrétní osobní údaje zpracovávat).

Hodnoty do těchto sloupců se vyplňují při každém přidávání adres příjemců nebo při jejich úpravě.

 

 

Poznámka: chování programu při přidávání adres je možné upravit v hlavním nastavení programu na záložce GDPR. Tam je možné zapnout/vypnout aby se důvod zpracování přepisoval novým pokud bude do seznamu přidávána stejná emailová adresa.

 

Také je možné podle těchto nastavených hodnot provádět různé výběry v seznamu příjemců. Je možné nechat si zaškrtnout např. adresy bez určeného důvodu zpracování, případně s konkrétním typem důvodu nebo adresy s prošlým datem zpracování. Volby zaškrtnutí naleznete u tlačítka

 

Nastavení GDPR (hlavní nastavení programu)

v hlavním nastavení programu je možné:

  • zapnout/vypnout GDPR funkce
  • zobrazit nastavení důvodů zpracování
  • zapnout možnost automatického přepisu důvodu. Tato volba je vhodná např pro použití "double opt-in" potvrzení souhlasu se zpracováním os.údajů.


Další informace: