Symboly v předmětu zprávy

Zajímavou možností jak ozvláštnit předmět zasílaných zpráv je přidání speciálních symbolů:Příklady symbolů:

Symboly je možné přidat do zprávy přes tlačítko "Vložit symbol".

Vetšina emailových klientů (Outlook, Thunderbird, seznam.cz) tyto symboly umí správně příjmout a zobrazit. Může ovšem stát, že některé staré programy nemusí tyto symboly v předmětu zprávy podporovat.