Způsob odesílání zpráv


Program SendMails nabízí tři základní způsoby odesílání emailových zpráv. Jde o:

  • Emaily zasílané přes SMTP server
  • Emaily zasílané přes emailového klienta (Váš poštovní program)
  • Emaily zasílané přes PHP skript


Základní rozdíl mezi těmito způsoby je, že při přímém zasílaní zpráv přes SMTP server a přes PHP skript je program SendMails schopný zajistit správné odeslání formátovaných zpráv (v HTML formátu). Naproti tomu při odesílání zpráv přes emailového klienta je zpráva předána k odeslání přes určité standardní rozhraní. A protože se kazdý emailový program chová k těmto datům jinak, může se stát, že formátovaný text nakonec skončí např jen jako příloha k emailu a v hlavním těle zprávy vůbec není. U programu Microsoft Office Outlook 2007 navíc musíte odeslán každého emailu potvrdit.

Proto je tedy mnohem výhodnější používat v programu SendMails jako základní způsob pro odesílání zpráv "přes SMTP server" nebo "PHP skript". Přes emailového klienta spíše jen výjímečně a navíc spíše pro emaily v čistě textové podobě.

Emaily zasílané přes SMTP server
Pro úspěšné odesílání tímto způsobem je nutné nejprve nastavit příslušný SMTP server.
Po jeho nastavení jsou již všechny odesílané zprávy směrované na tento poštovní server.
tlačítko SMTP server

Emaily zasílané přes emailového klienta (Váš poštovní program)
Je nutné vybrat z nabízeného seznamu právě ten Váš poštovní program a popřípadě také vyplnit název profilu přes který si přejete emaily zasílat.
emailový klient

Emaily zasílané přes PHP skript
Více o nastavení zasílání přes PHP skript se dozvíte zde