Plánování odesílání


Program Sendmails disponuje propracovaným plánovačem rozesílání emailů. To znamená, že si můžete určit kdy přesně má být jaký projekt spuštěn.

Postup vytvoření plánu rozesílání:
- otevřete nový projekt
- postupně naplňte seznam adres příjemců, předmět zprávy, text, popřípadě nastavte SMTP server apod
- celý projekt uložte pod nějakým názvem
- otevřete Plánovač a přidejte nově vytvořený projekt do seznamu úloh
- spusťte plánovač a můžete jít domů :)

hlavní okno plánovače