Personalizované přílohy

pomocí programu SendMails je možné zasílat personalizované zprávy

Pokud potřebujete aby se kromě jiného obsahu zprávy zasílala také každěmu příjemci i jiná příloha, je postup následující:

  • v seznamu adres vyberte sloupec, který bude obsahovat názvy souborů
  • do tohoto sloupce vyplňte ke každému příjemci kompletní cestu k souboru, který bude vložen do přílohy
  • na hlavní záložce "Přílohy" klikněte na tlačítko "Přidat"->"Přidat ze sloupce tabulky"
  • vyberte sloupec obsahující názvy souborů
  • po spuštění zasílání bude ke každé správě přiložen soubor z tohoto sloupce
  • Pozn: položka "Nastavení příloh z databáze" slouží k určení co se má stát pokud není soubor neexistuje apod.
Příprava těchto souborů určených do příloh může být ale zdlouhavá. Proto je možné celý proces více automatizovat.
Program SendMails nově dokáže spolupracovat s programem Formix SE.
Tento program dokáže snadno vytvořit všechny přílohy a uložit je do zvolené složky.
Zjednodušeně celý postup pak vypadá takto:
  • v programu Formix SE vytvořte dokument či formulář a provažte jej s databází (data budou mj. obsahovat emailovou adresu a název souboru pro přílohu)
  • v programu Formix SE vytvořte PDF přílohy (viz videonávod níže)
  • v programu SendMails se připojte k programu Formix a importujte tabulku příjemců
  • nastavte sloupec s uloženými názvy příloh a odešlete
Celý proces je velmi jednoduchý.
 
Tip: složku, kde se mají hledat soubory s přílohami můžete nastavit v Nastavení projektu


Kompletní videonávod: