Síťová verze programu SendMails

Program SendMails existuje mimo lokální verzi (každý program má svoji databázi u sebe) také v síťové verzi.

 

Síťová verze umožňuje paralelní práci na více počítačích se stejnými daty.

Výhody této možnosti práce spočívají v tom, že každý uživatel může pracovat na jiném projektu, nebo spravovat svůj seznam příjemců. Všichni ale přitom pracují na stejné databázi (jakákoli změna se projeví na všech počítačích).

Také je možné současné zasílání z více počítačů (Pozor! Není ale možné spouštět současné zasílání stejného projektu z více počítačů)

Jednotlivé počítače (klienti) i hlavní datový program (server) musí být připojené ve stejné lokální počítačové síti (např. v jedné budově firmy)

Datový Server je program, který pouze spravuje všechna data a stará se o komunikaci a sdílení dat mezi jednotlivými klientskými aplikacemi.

Klientský program instalovaný na jednotlivých počítačích nemá u sebe nainstalovaná žádná data a ke všem informacím a datům přistupuje přes připojení k datovému Serveru.

 

Postup instalace síťové verze:
- nejprve stáhněte a nainstalujte program SendMails Server a spusťte jej. Tím se vytvoří a zpřístupní databáze programu
- stáhněte a nainstalujte klientský program SendMails
- po jeho spuštění proběhne automatické vyhledání dostupného SendMails Serveru a následně jeho připojení
- pokud se server nevyhledá automaticky, zadejte jeho IP adresu ručně (IP adresa serveru je vidět v hlavním okně serveru)


Pozn.: ujistěte se, že server ani klient není blokován např firewallem a nebo jiným bezpečnostním programem v PC, který by znemožnil jejich vzájemné propojení a sdílení dat

 

Další informace:

- instalace a nastavení síťové verze

přechod z lokální na síťovou verzi

- SendMails Server jako služba Windows

 

Instalace a nastavení síťové verze