Vlastnosti programu SendMails

Program umožňuje vložit neomezené množství záznamů do seznamů kontaktů.

Seznamy příjemců si můžete navíc snadno upravit (přidat vlastní sloupce apod).
Způsoby naplnění seznamu příjemců:

 • ruční přidávání
 • přes schránku Windows
 • importem ze souboru MSExcel, OpenOffice Calc, MSAccess
 • importem z textového souboru TXT a CSV (seznam adres oddělených čárkou)
 • importem z databáze DBF
 • importem z databáze připojené přes ODBC
 • importem z poštovního účtu POP3, IMAP
 • importem adres z libovolné webové stránky
 • importem z adresáře poštovního klienta (MSOutlook,...)
 • importem z programu WebDataLoader (program pro stahování kontaktů z webu)

Viz také:

Vytvoření a odeslání samostatné zprávy pro každého příjemce

V programu si můžete zvolit, jakým způsobem se budou zprávy odesílat.

 • každý příjemce zvlášť - v takovém případě se vytvoří a odešle pro každého příjemce jedna zpráva. Toto nastavení je doporučeno. Takové zprávy jsou hodnoceny spamovými filtry příznivěji a navíc je možné na takové zprávy použít personalizaci. Nevýhodou může být rychlost, kdy se každý jeden email musí odeslat zvlášť
 • příjemci v kopii (ve skryté kopii) - v takovém případě je vytvořena vždy jedna zpráva a do hlavičky takové zprávy je vložen nastavený počet příjemců. Výhodou tohoto způsobu zasílání může být jeho rychlost (fyzicky je vytvořen a odeslán malý počet zpráv), nevýhodou je však horší hodnocení spamových filtrů a nemožnost použít personalizaci zpráv.

 

Možnost nastavení prodlev při zasílání

Nastavení prodlevy při zasílání hromadných zpráv je velmi důležitou funkcí programu. Není problém odeslat velké množství zpráv za krátký čas, ale v takovém případě hrozí riziko, že zprávy právě kvůli rychlosti zasílání budou končit ve spamu nebo budou zcela mazané. V programu je tedy možné nastavit mezi jednotlivými zprávami prodlevu (i variabilní). Doporučené nastavení může být 2-5 (v tomto případě bude program variabilně dosazovat prodlevu mezi 2 a 5 vteřinami).
Další možností může být nastavení prodlevy po odeslání určitého počtu zpráv. Toto nastavení může být důležité např. kvůli různým omezením na SMTP serveru.

Tvorba personalizovaných zpráv

Program umožňuje vytvořit zprávy tak aby každému příjemci přišla odlišná zpráva. Nejjednodušší možností personalizace je přidání oslovení do zprávy. Sofistikovanější možností je pak personalizace příloh, kdy máte připravené a zasíláte zvlášť přílohy pro každého příjemce.

Viz také:

Zasílání přes SMTP server, PHP skript či Vašeho poštovního klienta

Program SendMails disponuje několika možnostmi zasílání zpráv.

 • Nejběžnější je zasílání zpráv přes SMTP server. Správné nastavení SMTP serveru v programu je tedy velmi důležité.
  • Nejčastěji se nastavuje SMTP server od vašeho poskytovatele internetu a nebo webhostingu. Protože už samotné tyto služby jsou placené je využívání jejich SMTP serveru k zasílání emailů již zahrnuto v ceně těchto služeb.
  • Další možností je využití SMTP serveru z FREE poštovní schránky (seznam.cz, centum.cz, gmail.com apod.). V tomto případě ale existují různá omezení jako např. nutnost mít nastavenou adresu odesílatele z tohoto serveru (u serveru seznam.cz musí být adresa odesílatele např. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Také jsou zde různá omezení týkající se počtu odeslaných zpráv za určitý čas.
  • Poslední možností může být využití naší nabídky a zřízení si vlastního SMTP serveru u naší spolupracující firmy. Rychlost a limity odesílání jsou v takovém případě neomezené, ale jde již o placenou službu (viz ….)
 • Odesílání pomocí PHP skriptu - v takovém případě je odesílání realizováno přes speciální PHP skript, uložený na vašem webu. Zasílání tímto způsobem může být velmi efektivní, nicméně je nejprve potřeba odzkoušet, zda je tento způsob na vašem konkrétním webhostingu možný.
 • Poslední možností je zasílání přes emailový program, který používáte v počítači (např. MS Outlook). Tento způsob však nedoporučujeme, protože program SendMails nemá žádnou kontrolu nad obsahem zprávy a ve většině případů emailový program celou zprávu odešle jako přílohu. Tento způsob odesílání se hodí pouze pro odesílání zpráv v prostém textu (bez formátování, obrázků apod.). V takovém případě jsou zprávy odeslané správně.

Viz také:

Blacklist (seznam zakázaných příjemců)

V programu SendMails je možné vytvořit neomezený seznam/y zakázaných příjemců. Adresy umístěné v tomto seznamu jsou ze zasílání vyloučené. Umístění adresy na blacklist je rychlejší (a trvalé) než její dohledávání a promazávání ze seznamu příjemců.

Výběr stylu zprávy jako HTML, HTML+text nebo prostý text

Z programu SendMails je možné zprávy zasílat v několika typech:

 • HTML - obsah zprávy umožňuje různá nastavení písma, do zprávy je možné přidat tabulky, obrázky, odkazy a další prvky. Zpráva vypadá „hezky“
 • Prostý text - zpráva může obsahovat pouze text bez jakéhokoli formátování, obrázků či odkazů. Zpráva tedy nevypadá moc pěkně.
 • HTML+text (doporučeno). Zpráva obsahuje HTML formátovanou část (ta se zobrazí příjemci) tak i textovou část (zobrazí se při náhledu na zprávu apod.). Spamové filtry dávají těmto zprávám lepší hodnocení.

Viz také:

Tvorba HTML zprávy speciálním editorem nebo pouhým psaním html kódu

Program disponuje pro tvorbu zprávy propracovaným editorem zpráv. Práce v něm je velmi podobná např. psaní textu v MS Word a obsahuje všechny potřebné funkce pro formátování textu a vkládání různých prvků (tabulky, obrázky, odkazy, odhlašovací linky, speciální pole personalizace apod)
Druhou možností je tvorba zprávy psaním čistého HTML kódu. Pokud tedy máte zprávu již připravenou v HTML, je možné je do programu v tomto kódu snadno vložit.

Připojení příloh ke zprávě

Odesílané zprávy mohou samozřejmě obsahovat i libovolné přílohy. Obsah přílohy zprávy může být navíc i personalizovaný - tzn., že každý příjemce obdrží přílohu určenou jen pro něj.

Viz také:

Vkládání odkazů na sociální sítě

Do zprávy můžete snadno vložit ikonku sociálních sítí (Facebook ,Twitter, Google+). Konkrétní odkaz je skrytý za grafikou. Vložení odkazu má dva účely – přilákání více lidí k vašim sociálním kanálům a emaily s vloženými odkazy na sociální sítě prochází spamovými filtry s menšími problémy.

Odkazy pro odhlášení

Pomocí vloženého odkazu pro odhlášení mohou příjemci zpráv snadno odmítnout zasílání vašich emailů. Odkaz na odhlášení by měl být v každé marketingové kampani, jinak bude považována za spam. Způsoby odhlášení:

 • Pomocí emailu - příjemce klikne na odkaz odhlášení a automaticky se mu otevře okno pro vytvoření nové emailové zprávy s předvyplněným příjemcem (vy) a předmětem. Došlé odhlašovací emaily můžete zpracovat automaticky importem z POP3 ůčtu.
 • Pomocí vlastního webového skriptu - do zprávy přidáte odkaz na svůj web, kde máte připraven odhlašovací skript. Ten si adresu příjemce uloží a vy ji pak vložíte do blacklistu programu
 • Automatické odhlašování - pomocí Doplňkových služeb jedním kliknutím vytvoříte odhlašovací link ve zprávě. Po kliknutí na link příjemcem je jeho adresa automaticky uložena. Odhlášené adresy pak jedním kliknutím (nebo automaticky) nahrajete do blacklistu.

Viz také:

Náhodný text

Do zprávy můžete přidat speciální prvek a tím je náhodný text. Jakoukoli část textu můžete nahradit několika variantami (synonymy). Program pak při zasílání náhodně z těchto variant vybírá a emailová zpráva je tedy pokaždé jiná. Tato funkce pomáhá snadnějšímu průchodu zprávy spamovými filtry.

Viz také:

Sledování zasílání

V programu je integrována funkce na snadné přidávání sledovacích linků Google Analytics. Využitím této funkce budete mít k dispozici silný nástroj pro sledování úspěšnosti emailového marketingu a chování vašich zákazníků na webu.

Viz také:

Hromadné SMS zprávy

Programem je možné snadno zasílat nejen emailové zprávy, ale i SMS. Tím získáte nový způsob oslovení zákazníků. Program SendMails se připojí na váš mobilní telefon (kde je spuštěna aplikace SMSSender) a zprávy jsou zasílané přímo vaším telefonem. Odeslané zprávy tam můžete najít i ve vaší sms aplikaci v mobilu. Cena odesílaných zpráv tedy závisí na vašem mobilním tarifu.

Viz také:

Plánování zasílání

Použitím integrovaného plánovače zasílání můžete nastavit start každé své emailové kampaně na konkrétní datum a čas (včetně jejího opakování).

Viz také:

GDPR funkce

V programu je možné zapnout speciální GDPR funkce, které umožní ke každému kontaktu evidovat důvod zpracování, datum přihlášení a datum ukončení.
Navíc je možné rychle a efektivně prohledávat všechny seznamy kontaktů (GDPR požadavek) podle nastavených kritérií.
Díky těmto vlastnostem lze snadno programem rozeslat GDPR souhlas se zpracováním os.údajů a nebo vytvořit Double opt-in (dvojité potvrzení přihlášení k odběru).

Viz také:

Doplňkové funkce

Díky doplňkovým rozšíříte možnosti programu o další funkce jako jsou:
Automatické přihlašování odběru
Automatické odhlašování z odběru
Počítadlo zobrazení zrávy

Viz také: