Zasílání SMS zpráv

Program SendMails ve verzi BUSINESS PLUS dokáže hromadně zasílat také SMS zprávy (viz videonávod).
Stačí se pouze přepnout do režimu SMS

 
Funkce jsou v tomto režimu obdobné jako při zasílání emailů. Veškeré akce se seznamem emailových adres se ale nyní týkají primárně telefonních čísel.
Týká se to např kontroly duplicitních záznamů (funkce kontroluje duplicity tel.čísel a nikoli emailových adres) či prostého přidávání záznamů přes tlačítko
přidat záznam
Týká se to samozřejmě také funkcí pro import seznamu příjemců.
 
Samotné zasílání je pak realizováno přes aplikaci SMSSender nainstalovanou ve vašem mobilním telefonu s OS Android. SMS jsou tedy zasílané přímo z mobilního telefonu.
Ceny zaslaných SMS zpráv závisí na Vašem nastaveném tarifu u mobilního operátora.
Nezapomeňte, že ani "neomezený tarif" není tak úplně neomezený (více informací získáte ve smlouvě s vaším operátorem)

Postup je tedy následující:
- přepnout program SendMails na režim SMS
- vytvořit seznam mobilních tel.čísel
- vytvořit zprávu
- připojit k mobilní aplikaci
- spustit zasílání
 
Hlavní obrazovka mobilní aplikace SMSSender:

SMSSender

Aplikaci stáhnete zde